Avslappningsprogrammet


- från slappna-av.nu

Att lära sig att slappna av är egentligen inte alls en fråga om att lära sig något nytt. Det är i själva verket bara en fråga om att lära sig att släppa fram en förmåga, som Du redan har. 


Att genomföra en kurs i konsten att slappna av kan därför kanske tyckas vara ett onödigt tilltag. Men vill Du lära Dig att ”bara kunna släppa fram” Din förmåga till djup, behaglig och välgörande avslappning, så behöver Du använda Dig av förmågan. Och det regelbundet och ofta. 

Ska Du kunna göra det, så behöver Du också veta vilka tekniker som är effektiva och – naturligtvis – pröva Dig fram för att hitta de tekniker, som passar just Dig bäst.

Genom att följa Avslappningsprogrammet från slappna-av.nu kommer Du att få möta flera olika tekniker och det är min förhoppning att Du ska kunna hitta den eller de tekniker som passar just Dig allra bäst.


En ”röd tråd” genom hela kursen är det progressiva träningsprogram, som Du får tillfälle att genomföra med de inspelade ljudfiler som programmet också innehåller. Den delen av träningen kommer att hjälpa Dig att hitta tillbaka till Din kanske slumrande förmåga till riktigt djup avslappning precis när Du själv vill och känner att Du behöver det.


Programmet kommer, redan från det första träningstillfället, att ge Dig en stunds skön och hälsobefrämjande avslappning varje dag.


Jag hälsar Dig välkommen att deltaga i en givande och annorlunda kurs.


Björn Solum/slappna-av.nu


Utveckla Din förmåga till välgörande och hälsosam avslappning! 

Att slappna av är en naturlig förmåga som alla har. Att slappna av riktigt djupt och när Du själv vill och behöver är däremot en förmåga som de flesta behöver utveckla.


Avslappningsprogrammet från slappna-av.nu kommer att ge Dig de redskap som Du behöver för att snabbt och effektivt kunna slappna av när Du själv vill och behöver det.

Du kommer, under programmets gång, att:

  • få de teoretiska kunskaper som Du har nytta av.
  • få tillfälle att lära Dig och att praktisera olika tekniker för snabb avslappning.
  • utveckla Din förmåga till djup avslappning.
  • sova bättre och djupare.
  • överhuvudtaget känna Dig mer utvilad, lugnare, säkrare och tryggare i Ditt liv.

Programmet är enkelt att följa, väl genomarbetat och väl beprävat.


Avslappningsprogrammert från slappana-av.nu är en digital kvalitetsprodukt utvecklad av Björn Solum.