ISOMETRISK - eller statisk - TRÄNING


En effektiv, säker och tidsbesparande metod för att förbättra styrkan och bibehålla muskel- och benmassan i Din kropp.


Isometrisk styrketräning, eller statisk styrketräning, är en metod där du arbetar mot ett motstånd utan att någon egentlig rörelse samtidigt sker. Ett exempel på en statisk övning är till exempel "plankan". Ett annat exemel skulle kunna vara när du försöker flytta på något riktigt tungt, tar i så mycket du orkar men inget sker. 


Isometrisk träning är ingen ny metod. Den har varit känd länge. Känd för sin effektivitet, men samtidigt betvivlad för sin enkelhet.


Fysiologiska studier har visat att:


 • metoden förbättrar styrkan minst lika bra som traditionell styrketräning. Den har till och med vissat sig effektivare än så kallad dynamisk träning. Studier har visat att styrkan kan förbättras med upp till 5% i veckan genom isometrisk träning. Ingen annan träningsform kan matcha det.
 • metoden gör det enklare att åstadkomma en hög anspänning av muskulaturen, vilket är en förutsättning för en styrke- och muskeltillväxt.
 • tack vare att ingen rörelse sker under utövandet, så utsätts kroppens leder för mindre skaderisk.
 • isometrisk muskelträning kräver ingen komplicerad eller skrymmande utrustning. Träningen kan därför utföras var som helst och när som helst.
 • alla kroppens muskler kan tränas effektivt med isometrisk träning.
 • isometrisk träning sänker blodtrycket i vila hos dem som tillämpar metoden.
 • den ökning av muskelmassan i kroppen som isometrisk styrkträning på ett effektivt sätt bidrar till, hjälper kroppen att snabbare förbruka och minska på fettlagren
 • isometrisk styrketräning förbättrar musklernas reaktionssnabbhet.
 • kroppen återhämtar sig snabbare efter ett isometriskt styrketräningspass än efter ett traditionellt styrkträningspass där du lyfter vikter.
 • effektiv isometrisk styrketräning av hela kroppen vare sig behöver eller bör pågå under längre tid än 10 minuter
 • isometrisk styrketräning är en effektiv, säker och tidsbesparande träningsmetod som kan rekommenderas för alla åldrar och kanske särskilt för äldre personer även långt upp i åldrarna.


Vill du läsa en mer vetenskaplig rapport om den isometriska träningens effektivitet och verkan på kroppen, så rekommenderas den här länken.

ANNONS (slappna-av.nu erhåller en kommission vid ev. köp.)

Träningsredskapet BULLWORKER™ gör din isometriska träning enklare och än effektivare.

Redskapet håller hög kvalitet och är väl beprövat för sin effektivitet och hållbarhet.

Din BULLWORKER kan du köpa här:

Stor medell KLICKA HÄR!

Mindre modell KLICKA HÄR ISTÄLLET!