Programmet 

"Lust för Livet"

Stresshantering på ett enkelt och lustfyllt sätt..!

Lär dig att hantera din vardagsstress!

(Eller hur du förvandlar negativ och skadlig stress till en lustfylld kraft- och hälsokälla!)

STREEESSS - ett folkhälsoproblem..?


Det sägs att STRESS är nutidens största folkhälsoproblem.


Det här kanske förvånar dig...men...du behöver faktiskt stressas för att du ska fungera normalt. Din förmåga att stressa skulle faktiskt kunna definieras som DIN FÖRMÅGA ATT SAMLA KRAFT inför de uppgifter som du ställs inför i ditt liv.

Stressen i sig kan därför inte sägas vara problemet.


Hälsoproblem orsakade av stress uppstår istället när stressen blir för omfattande, för ohanterbar och alltför ihållande.


Det är med andra ord inte stressen i sig som är problemet. Det är snarare en OFÖRMÅGA att hantera stress som leder till hälsoproblemen.

Stresshantering är mer än bara avslappning..!


Aktiv stresshantering kan vara mycket. 

Det kan handla om att lära mer om din egen stress, om att bli medveten om vad just du stressas av, och hur dina symtom på överbelastning känns och ser ut, om vad du skräms och irriteras av, om hur du disponerar din tid och dina sysslor... 


Men stresshantering handlar förstås också om hur du aktivt kan ta kontroll över balansen mellan aktivitet, avkoppling och vila, om hur du tar hand om dig själv och din egen hälsa, om hur du kan förändra gamla förlegade attityder om livet till nya som befrämjar ditt inre lugn, din inre trygghet och därför även hur du ser på dina egna möjligheter.


Aktiv stresshantering ska leda fram till ett i alla avseenden bättre, mer hälsosamt och lyckligare liv. Det ska leda fram till att du känner att du själv kan ta och få egen kontroll över det liv du lever. 

Programmet "Lust för Livet!"


Programmet "Lust för Livet!" är ett gediget program för en aktiv och effektiv stresshantering i ditt vardagsliv. 


Under programmets gång kommer du dels att få lära dig mer om stress och om hur du på egen hand kan mildra dess negativa effekter på din hälsa genom aktiva åtgärder och enkla övningar som du tillämpar och integrerar i ditt vardagsliv.


Programmet innehåller både teori och övningar och omfattar 6 lektioner där du steg för steg kommer ledas genom en process som tar dig bort från begränsningar, olust och leda till mera lust och glädje i ditt vardagsliv.

Kostnaden för programmet är 4,95 (ca. 50 SEK)

Programmet är enkelt att följa och tillgängligt omedelbart efter att du har genomfört betalningen.

Programmet

"Lust för Livet"

Återerövra din hälsa och glädjen i ditt vardagsliv för endast 4,95€ (ca. 50 SEK)

Känner du att du vill veta mer om allt gott som Programmet "Lust för Livet" kan göra för just dig innan du bestämmer dig..?