Lust för Livet - en ebok av Björn Solum

För Dig, precis som för mig, så skapas lust av skilda saker, likaväl som den skapas av olika saker under olika skeden i livet. En gemensam nämnare finns -  VÅRA ÖNSKNINGAR OCH DRÖMMAR OM ETT BRA LIV.


Det är nämligen när vi känner att vi är på väg att förverkliga sådana drömmar, som den där riktigt oemotståndliga lusten infinner sig.


Vad ett bra liv innebär för just Dig och vad dessa önskningar och drömmar innehåller, är det bara Du själv som vet. Det är min förhoppning att den här boken ska bidra på ett betydelsefullt sätt till att just Du kommer närmare dessa drömmar.


När Du känner lusten spira ännu mer och även upptäcker att Du faktiskt kan åstadkomma positiva förändringar både i Ditt eget liv och i Din omgivning, så kommer också Du att inse att LUST är den kraftfullaste av alla kraftkällor.


Lust är likaledes en av dessa magiska krafter som sprider sig och förökar sig. En kraft som växer och därför lever.

Det är innebörden i uttrycket ”Lust för Livet”.


Varma hälsningar,

Björn Solum/författare

HITTA DIN VÄG FRÅN STRESS, OLUST OCH STRESSRELATERADE HÄLSOPROBLEM - TILL ETT LIV FYLLT AV LUST OCH SPIRANDE HÄLSA.

För den som lever sitt vardagsliv med dagar fyllda av krav, bekymmer, negativ stress och olust kan vägen ut ur eländet förefalla lång, svår och kanske "omöjlig" att hitta. 


I boken "Lust för Livet" får Du lära Dig att hitta DIN väg ut ur bekymren, stressen och olusten. 

Du får lära Dig HUR, dels genom att Du får en teoretisk bakgrund att luta Dig emot, men även genom att Du aktivt får praktisera olika tekniker för effektiv stresshantering.

Boken är fylld av inspirerande text och övningar, som steg för steg tar Dig bort från olust och ohälsa och tillbaka till ett liv i lust och spirande hälsa.


Du kommer att få lära Dig vad stress egentlgen är och HUR Du känner igen den och dess verkningar.

Du får lära Dig HUR Du själv kan påverka Dina egna

stressnivåer, HUR Du får tiden "att räcka till", HUR Du kan påverka Ditt självförtroende och bilden av Dig själv, HUR Din uppfattning av


världen och dess verklighet faktiskt kan förändras.

Du kommer att få lära Dig HUR Du själv skapar och vidmakthåller Din egen lust att leva Ditt liv så som Du vill leva det.


Boken säljs bara via webbsidan slappna-av.nu och är en egen produktion, författad av Björn Solum